NEWS DETAILS

Thirrje për Grante të vogla - Angazhimi i Qytetarëve në nivelin lokal të Reformës së Administratës Publike

12.10.2023   -   28.12.2023

Fuqizimi i Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar– Projekti WeBER 3.0 " ka hapur thirrjen për Grante të vogla.

Ju njoftojmë se projekti " Fuqizimi i Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar– Projekti WeBER 3.0 " ka hapur thirrjen për Grante të vogla.

Ky projekt ka për qëllim t"i fuqizojë organizatat e shoqërisë civile për të kontribuar në një transparencë dhe llogaridhënie më të madhe. Është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Komisioni Evropian dhe i bashkëfinancuar nga Agjensia Austriake për Zhvillim.
WEBER 3.0 do të mbështes 3 grante me shumën prej 14.000€ dhe kohëzgjatja e granteve do të jetë për 15 muaj.
Në likun më poshtë mund ta gjeni paketën e dokumentave për aplikim (në fund të webfaqes e gjeni në gjuhën shqipe).